Czym jest żywność funkcjonalna?

Żywność może być uznana za funkcjonalną, jeśli udowodniono jej korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt odżywczy. Wpływ ten polega na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszania ryzyka chorób. Żywność funkcjonalna musi przypominać swoją postacią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne działanie na organizm w ilościach, które oczekuje się, że będą normalnie spożywane z dietą – przy czym nie są to tabletki, kapsułki ani krople, ale część składowa prawidłowej diety.
[Functional Food Science in Europe (FUFOSE)]

Żywnością funkcjonalną jest zarówno ta naturalnie bogata w składniki o korzystnym wpływie na zdrowie, tzw. konwencjonalna, jak i żywność wzbogacana celowo – fortyfikowana. Składniki, którymi zostaje wzbogacona mają wpływ na przypisaną jej funkcję: profilaktyczną i/lub wspomagającą leczenie, zapobiegającą niedoborom albo leczniczą.
Codzienna dieta, wzbogacona o produkty należące do grupy żywności funkcjonalnej, sprzyja zwiększeniu odporności, poprawie stanu psychofizycznego i przeciwdziała chorobom cywilizacyjnym.