MKP logo

Współpraca z Małopolskim Klastrem Poligraficznym

Nawiązaliśmy współpracę biznesową z Małopolskim Klastrem Poligraficznym.

Wymiana doświadczeń i kooperacja w zakresie obsługi poligraficznej stwarza również szansę na opracowanie wspólnej strategii działań z ukierunkowaniem na aktywność i rozwój w oparciu o rzeczywiste potrzeby zrzeszonych w obu Klastrach członków.
Małopolski Klaster Poligraficzny został powołany w 2012 r., a jego podstawowym celem jest wspieranie rozwoju głównych działań sektora gospodarki powiązanych z szeroko rozumianą poligrafią. Wymiana wiedzy i transfer technologii odbywają się tutaj m.in. poprzez wspieranie jednostek naukowych, integrację kluczowych partnerów gospodarczych, a także udział w programach bawczo-rozwojowych. MKP to również współorganizator Międzynarodowego Konkursu Graficznego, kierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. http://klastermalopolski.pl/

Posted in Bez kategorii.