Partnerzy Krakowskiego Klastra Gastronomicznego

 

MKP logo

Małopolski Klaster Poligraficzny

Małopolski Klaster Poligraficzny został powołany w 2012 r. W ramach realizacji swoich podstawowych celów, wspiera rozwój głównych działań sektora gospodarki powiązanych z szeroko rozumianą poligrafią. Jego aktywne działania prowadzone w obszarze kształtowania kadr sektora poligraficznego w regionie małopolski, przynoszą konkretne rozwiązania, dające długofalowe rezultaty zarówno dla członków jak i lokalnej społeczności. Dobrą praktyką Klastra jest udostępnianie członkom i ich pracownikom możliwości nauki w celu podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy praktycznej. MKP to również współorganizator Międzynarodowego Konkursu Graficznego, kierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Klaster otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych, którzy stawiają na rozwój nowoczesnych usług poligraficznych.
http://klastermalopolski.pl/

 

 

Forum Klastrów Małopolski

Forum Klastrów Małopolski to niezależna grupa opiniotwórcza, powołana jako inicjatywa klastrów działających na obszarze Małopolski. Jego cele, założenia i działanie przyczyniają się do rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości działających i współpracujących w jego ramach, klastrów. Forum aktywnie uczestniczy w tworzeniu regionalnej polityki klastrowej i w promowaniu dobrych praktyk, między innymi poprzez systematyczną weryfikacją wszystkich inicjatyw podejmowanych przez klastry. FKM czynnie reprezentuje swoich członków uczestnicząc we wszelkich wydarzeniach związanych z promowaniem ich działań, polityki i interesów. http://www.forumklastrow.pl/