Oferta wynajmu Kuchni Centralnej KKG

Cena za 1 godzinę wynajęcia lokalu wraz z wyposażeniem oraz opieką Managera KKG – 1000 zł netto.
Lista dostępnego sprzętu oraz warunki użytkowania, wolne terminy a także regulamin korzystania z Kuchni Centralnej dostępny jest w siedzibie KKG.
Osoba kontaktowa: Mirosław Król